RUIMTELIJK GLAS

    
 
 Korte beschrijving cursus glasfusing


I
n het glasatelier ontwerpen de cursisten zelf hun ruimtelijk object als kunstvoorwerp. Deze cursus is bestemd voor  gevorderden.  Onder  deskundige leiding van de glazenier wordt naar eigen smaak en inzicht een mal gemaakt, die gebaseerd is op een bestaand product of zelfgemaakt model. Na deze cursus gaat u met een fraai object naar huis en hebt
u kennis gemaakt met de techniek van het glas-
fusen. Naast technische kennis zal de glazenier u
praktische tips geven.


     Onderwerpen die aan bod komen:
     - compatibiliteit
     - spanning in glas
     - full & tack fusing
     - stookcurves / anealing
     - voorkomen van devit (ontglazing)
     - luchtinsluitingen
     - vervormen van glas
     - het maken van de mal
     - ovenbediening + theorie
      

      Een cursus glascasting is in voorbereiding.
'.